Overlijdensrisicoverzekering

U staat liever niet stil bij de mogelijkheid dat uw partner of een familielid komt te overlijden. Het komt helaas vaak voor dat er niet voldoende voorzieningen zijn getroffen om de gevolgen van een overlijden op te vangen. Hierdoor kunnen u of nabestaanden in grote financiële problemen terechtkomen. Het inkomen van nabestaanden kan flink teruglopen. Ook kan men bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een lening die nog niet is afbetaald. Om deze problemen te verminderen, kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is een levensverzekering die een uitkering verstrekt wanneer de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden.