Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:
 

Uitsluiting aansprakelijkheid

VHP wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site. Tevens biedt VHP geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.
 

Informatie op deze site

VHP streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist is en dat de site ononderbroken functioneert. VHP wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden in de dan wel onjuistheden op de site. VHP aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar eventueel op deze site wordt verwezen.
Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, verwijzingen, illustraties, grafisch materiaal of hyperlinks naar andere sites) kan zonder vooraankondiging door VHP worden gewijzigd.

Eventuele op deze site verstrekte informatie dan wel gedane aanbevelingen mogen nooit worden opgevat als een persoonlijk advies. De lezer dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd in overleg met een van de medewerkers van VHP te toetsen op de persoonlijke situatie.
 

Verwijzingen en hyperlinks

Eventuele hyperlinks of verwijzingen naar andere websites die geen eigendom zijn van VHP, dienen slechts ter informatie van de gebruiker van deze site. De website van VHP wordt niet door haarzelf onderhouden.
 

Eigendomsrechten

Het is niet toegestaan om materiaal van deze site te kopiëren, vermenigvuldigen, door te zenden of openbaar te maken zonder dat daar vooraf uitdrukkelijk door VHP toestemming voor is gegeven.
 

Virussen

VHP kan niet instaan voor het virusvrij zijn van haar website, hyperlinks of sites waar naar wordt verwezen.