Collectieve ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering biedt u als werkgever financiële hulp als uw werknemer een ongeval heeft gekregen en hierdoor blijvend invalide raakt of overlijdt. Bij blijvende invaliditeit ontvangt uw werknemer met deze verzekering een eenmalige uitkering. Indien uw werknemer overlijdt, dan krijgen zijn nabestaanden eenmalig een geldbedrag uitgekeerd.