Koelschade

Wanneer u schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld door verlies of bederf van uw goederen, doordat uw koeling of vriesinstallatie niet meer (goed) werkt, dan bent u daarvoor verzekerd.

Deze schade is alleen gedekt wanneer de koelschade is ontstaan door een plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw koeling of vriesinstallatie en daarbij behorende reservoirs, leidingen en andere onderdelen. Bij stroomuitval moet er sprake zijn van een aaneen gesloten periode van minimaal 6 uur.