Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening

In het kader van de Wet Financieel Toezicht doen wij u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie toekomen. Dit doen wij omdat wij de code hebben onderschreven die binnen de bedrijfstak zorg moet dragen voor een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en financiele diensten.
 

Naam en adres

De dienstenwijzer is van toepassing op:
VHP Advies B.V. opgericht op 31 oktober 2002
 
Bezoekadres:   Hulsmaatstraat 62, 7523 WG Enschede
Postadres:   Postbus 668, 7500 AR Enschede
Internet:   www.vhp-advies.nl
E-mail:   info@vhp-advies.nl
Openingstijden:     maandag t/m vrijdag
    09:00 - 17:30 uur
 

Registratie AFM

VHP Advies BV is geregistreerd bij de Autoriteit
Financiële Markten onder nummer: 12004746
 

Aard van dienstverlening

VHP Advies BV heeft de vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in:

• Schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Hypotheken
• Beleggingen
• Betalen en sparen
• Consumptief krediet
• Klachten

Uiteraard doen wij er alles aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten.
Wij zullen dan ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Indien u vindt dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Telefoon: 0900-3552248, E-mail: info@kifid.nl. U bent hiervoor geen kosten verschuldigd. Wij voldoen namelijk jaarlijks zelf het lidmaatschap.
VHP Advies BV is bij KiFiD geregistreerd onder het aansluitnummer: 300.002186.
 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben naar banken, hypotheekverstrekkers of verzekeringsmaatschappijen. Wij hebben dus ook niet de plicht om u te adviseren of te laten kiezen voor de financiële producten van die eerder genoemde financiële instellingen.
 

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.
 

Selectie van aanbieders

Wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijen. Hiervoor maken wij periodiek een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
 

Wijze van premiebetaling

Premies kunnen alleen rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij worden voldaan.
Wij werken niet met tussenpersonenincasso. Soms verplicht een verzekeraar ons uit kostenoogpunt bij kleine bedragen wel bij u te incasseren. Indien dat het geval is, melden wij u dat van tevoren.


Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden betaald door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.