Motorverzekering

Pas bij schade merkt u hoe belangrijk een goede motorverzekering is. Welke verzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Heeft u aan de wettelijke WA verzekering voldoende? Of wilt u uw motor zo uitgebreid mogelijk verzekeren? Dit hangt onder andere af van de leeftijd en de waarde van uw motor.
Voor uw motorverzekering kunt u kiezen uit drie basisdekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee bent u verzekerd voor schade welke u veroorzaakt aan anderen. Het kan hierbij om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan uw eigen motor wordt met een WA verzekering niet vergoed.

Beperkt Casco
Met deze uitbreiding bent u naast de schade welke u aan anderen veroorzaakt ook verzekerd voor:
   • schades welke zijn ontstaan door brand, storm en natuur;
   • diefstal, poging tot diefstal en gevolgschade van joyriding;
   • aanrijding met loslopend wild.

Volledig Casco
Een volledig Casco dekking biedt dezelfde dekking als een beperkt cascodekking en biedt daarnaast ook vergoeding voor schade door:
   • aanrijdingen;
   • omslaan;
   • vandalisme
   • slippen
   • te water raken

Naast de basisdekkingen is het ook mogelijk om aanvullende dekkingen mee te verzekeren.

Ongevallenverzekering voor opzittenden
Met een Ongevallen Opzittendenverzekering zorgt u ervoor dat er een uitkering wordt gedaan wanneer de opzittenden op uw motor bij een verkeersongeval gewond raken of overlijden. U kunt hierbij kiezen uit verschillende combinaties van vaste uitkeringen voor overlijden en blijvende invaliditeit.

Schadeverzekering voor Opzittenden
Met een Schadeverzekering voor Opzittenden verzekert u de letselschade en de schade aan de spullen van de opzittenden van uw motor wanneer u bij een verkeersongeval betrokken raakt. 

Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering bewijst bij problemen al snel zijn waarde. Het verkeer is namelijk een bron van juridische conflicten. Met een verhaalsrechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij het verhalen van een opgelopen verkeerschade. Het is ook mogelijk om een uitgebreide rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze biedt naast het verhaal bijvoorbeeld ook hulp bij een conflict bij de aankoop van uw voertuig.

Bonusbeschermer
Met deze dekking beschermt u de Bonus Malus korting op uw motorverzekering. Deze dekking geeft éénmaal per verzekeringsjaar het recht van claimen van een (schuld)schade die gevolgen heeft voor de opgebouwde Bonus Malus korting. Bij een schade die niet verhaald kan worden, blijft de dan geldende positie op de Bonus Malus ladder behouden en treedt er géén verlies op van de opgebouwde korting. Echter valt u wel terug in schadevrije jaren. Dit betekent dat als u in de toekomst wilt overstappen naar een andere verzekeraar, deze verzekeraar rekening zal houden met het daadwerkelijk aantal opgebouwde schadevrije jaren. Met een bonusbeschermer valt u dus niet terug in korting, maar wel in schadevrije jaren.

Meerwielenregeling
Mocht u besluiten om een tweede voertuig aan te schaffen en hebt u uw eerste al via ons verzekerd? Wij hebben de mogelijkheid om uw tweede voertuig tegen een gunstige premie mee te verzekeren. Dit is afhankelijk van de opgebouwde schadevrije jaren van uw eerste voertuig. Wij kijken graag voor u wat de mogelijkheden zijn.

Pechhulp
Met de dekking pechhulp zorg u ervoor dat u bij pech onderweg wordt geholpen en dat u zo snel mogelijk weer mobiel bent. Het is mogelijk om alleen een dekking te sluiten voor pech binnen Nederland maar ook voor heel Europa.

Aanschafwaarderegeling of nieuwwaarderegeling
Veel maatschappijen bieden een nieuwwaarderegeling aan voor nieuwe voertuigen. Hiermee kunt u bij een total-loss schade weer een nieuw voertuig kopen. Bij tweedehands auto’s geldt deze regeling niet. Het is bij een aantal verzekeraars mogelijk om de dekking  aanschafwaarderegeling mee te verzekeren. Met deze regeling krijgt u voor de eerste periode na de aankoop van uw voertuig, het aankoopbedrag terug.