Autoverzekering

Pas bij schade merkt u hoe belangrijk een goede autoverzekering is. Welke autoverzekering het beste bij u past, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Heeft u aan de wettelijke WA verzekering voldoende? Of wilt u uw auto zo uitgebreid mogelijk verzekeren? Dit hangt onder andere af van de leeftijd en de waarde van uw auto.
Voor uw autoverzekering kunt u kiezen uit drie basisdekkingen:

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Deze verzekering is wettelijk verplicht. Hiermee bent u verzekerd voor schade welke u veroorzaakt aan anderen. Het kan hierbij om materiële schade gaan maar ook om letselschade. Schade aan uw eigen auto wordt met een WA verzekering niet vergoed.

Beperkt Casco
Met deze uitbreiding bent u naast de schade welke u aan anderen veroorzaakt ook verzekerd voor:
   • schades welke zijn ontstaan door brand, storm en natuur;
   • diefstal, poging tot diefstal en gevolgschade van joyriding;
   • ruitbreuk;
   • aanrijding met loslopend wild.

Volledig Casco
Een volledig Casco dekking biedt dezelfde dekking als een beperkt cascodekking en biedt daarnaast ook vergoeding voor schade door:
   • aanrijdingen;
   • omslaan;
   • vandalisme;
   • slippen;
   • te water raken.

Naast de basisdekkingen is het ook mogelijk om aanvullende dekkingen mee te verzekeren.

Ongevallenverzekering voor inzittenden
Met een Ongevallen Inzittendenverzekering zorgt u ervoor dat er een uitkering wordt gedaan wanneer de inzittenden die met u meereizen bij het verkeersongeval gewond raken of overlijden. U kunt hierbij kiezen uit verschillende combinaties van vaste uitkeringen voor overlijden en blijvende invaliditeit.

Schadeverzekering voor inzittenden
Met een Schadeverzekering voor Inzittenden verzekert u de letselschade en de schade aan de spullen van de inzittenden welke met u meereizen wanneer u bij een verkeersongeval betrokken raakt.

Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering bewijst bij problemen al snel zijn waarde. Het verkeer is namelijk een bron van juridische conflicten. Met een verhaalsrechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij het verhalen van een opgelopen verkeerschade. Het is ook mogelijk om een uitgebreide rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze biedt naast het verhaal bijvoorbeeld ook hulp bij een conflict bij de aankoop van uw auto.

Bonusbeschermer
Met deze dekking beschermt u de Bonus Malus korting op uw autoverzekering. Deze dekking geeft éénmaal per verzekeringsjaar het recht van claimen van een (schuld)schade die gevolgen heeft voor de opgebouwde Bonus Malus korting. Bij een schade die niet verhaald kan worden, blijft de dan geldende positie op de Bonus Malus ladder behouden en treedt er géén verlies op van de opgebouwde korting. Echter valt u wel terug in schadevrije jaren. Dit betekent dat als u in de toekomst wilt overstappen naar een andere verzekeraar, deze verzekeraar rekening zal houden met het daadwerkelijk aantal opgebouwde schadevrije jaren. Met een bonusbeschermer valt u dus niet terug in korting, maar wel in schadevrije jaren.

Meerwielenregeling
Mocht u besluiten om een tweede voertuig aan te schaffen en hebt u uw eerste voertuig al via ons verzekerd? Wij hebben de mogelijkheid om uw tweede voertuig tegen een gunstige premie mee te verzekeren. Dit is afhankelijk van de opgebouwde schadevrije jaren van uw eerste voertuig. Wij kijken graag voor u wat de mogelijkheden zijn.

Pechhulp
Met de dekking pechhulp zorgt u ervoor dat u bij pech onderweg wordt geholpen en dat u zo snel mogelijk weer mobiel bent. Het is mogelijk om alleen een dekking te sluiten voor pech binnen Nederland maar ook voor heel Europa.

Aanschafwaarderegeling of nieuwwaarderegeling
Veel maatschappijen bieden een nieuwwaarderegeling aan voor nieuwe auto’s. Hiermee kunt u bij een total-loss schade weer een nieuwe auto kopen. Bij tweedehands auto’s geldt deze regeling niet. Het is bij een aantal verzekeraars mogelijk om de dekking aanschafwaarderegeling mee te verzekeren. Indien zich volledig verlies voordoet in de afgesproken/vastgelegde periode dan krijgt u het aankoopbedrag terug.