Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer loopt u het risico om uw inkomsten te verliezen bij arbeidsongeschiktheid. U krijgt geen uitkering van de overheid. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekeren. Zo kunt u er voor zorgen dat u geen inkomensverlies lijdt en dat uw onderneming kan blijven voortbestaan.

De premies voor een AOV zijn best hoog. Veel ondernemers hebben hierdoor de neiging om geen verzekering af te sluiten. Dit is in veel gevallen geen verstandige keuze. Wanneer u niet verzekerd bent en u raakt arbeidsongeschikt, dan heeft u vaak alleen nog recht op een bijstandsuitkering.